Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Trasa Lęborska w węźle Owczarnia (chyba) przesądzona

2009-03-02

Po zajęciu oficjalnego stanowiska przez Radę Miasta Gdańska w sprawie przebiegu Trasy Lęborskiej, włączenie tej drogi do Obwodnicy Trójmiasta na wysokości Owczarni wydaje się być przesądzone.

Trasa Lęborska na Komisji Rozwoju Przestrzennego
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Rada Miasta Gdańska zabrała w zeszłym tygodniu głos w sprawie kontrowersyjnej dla mieszkańców Osowy Trasy Lęborskiej. W pierwszej kolejności temat poruszony został na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Rozwoju Przestrzennego RMG, która przygotowuje opinie do uchwał plenum Rady. Gośćmi członków komisji byli przedstawiciele GDDKiA, jak również mieszkańcy osiedli znajdujących się w pobliżu planowanych wariantów S6 (m.in. reprezentacja Rady Osiedla Osowa w osobie p. Macieja Przybylskiego, p. Marcina Majerowskiego i p. Karola Ważnego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjazne Klukowo).

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji wariantów Trasy Lęborskiej przez GDDKiA, z której wynikło kilka nowych faktów, nieznanych dotychczas szerzej mieszkańcom Osowy:
a) Węzeł Owczarnia II, wbrew swojej nazwie, nie będzie drugim, dodatkowym węzłem drogowym, lecz jednym połączonym węzłem, który rozciągać się będzie na odległość ok. 1000 metrów,
b) W wyniku styczniowych protestów GDDKiA przygotowała nowy, południowy, przebieg Trasy Lęborskiej w kierunku węzła Owczarnia, który znajduje się ok. 800 metrów od zabudowań przy ul. Andromedy,
c) Analizy ruchowe przeprowadzone przez GDDKiA wskazują, że obecnie Obwodnicą Trójmiasta porusza się średniorocznie ok. 45 tys. samochodów na dobę. Do 2033 roku liczba ta ma wzrosnąć do 100 tys. samochodów na dobę. W przypadku Trasy Lęborskiej przewiduje się natomiast liczbę ok. 15 tys. samochodów na dobę po jej wybudowaniu oraz wzrost tej kwoty o ok. 150% w przeciągu najbliższych 20 lat.


 
"NA DWA GŁOSY"

Marginalizacja problemu ruchu tranzytowego
Po zakończeniu pierwszej części spotkania, głos zabrali przedstawiciele mieszkańców. Podczas ożywionej dyskusji padła m.in. prośba o ustosunkowanie się do kwestii ruchu tranzytowego, jaki będzie docelowo w dużym stopniu generowany przez Trasę Lęborską (jako części drogi międzynarodowej Via Hanzeatica łączącej Europę Zachodnią z Europą Wschodnią). Niestety przedstawiciele GDDKiA nie zaprezentowali żadnych szacunkowych danych, które wskazywałyby w jaki sposób kształtować się będzie rozwój tranzytu w dłuższym horyzoncie czasowym, twierdząc jedynie, że będzie to problem marginalny, ponieważ to Trójmiasto jest głównym celem ruchu kołowego na Trasie Lęborskiej.

Brak danych na temat wzrostu ruchu na ul. Spacerowej
W związku z faktem, że obecnie nie planuje się już wariantu połączenia TL z Obwodnicą Trójmiasta w węźle Wysoka (przy C.H. Osowa), GDDKiA nie przedstawiła również symulacji wzrostu ruchu na tymże węźle, jak i na ul. Spacerowej. W odpowiedzi na przedmiotowe zarzuty podniesiono argument, iż ruch kołowy generowany przez drogę S6 rozłoży się na wszystkie istniejące węzły drogowe na obwodnicy.

Apel do radnych
W dalszym przebiegu spotkania mieszkańcy zwrócili się ponadto do radnych z prośbą o podjęcie stanowczych działań politycznych i lobbingowych, mających na celu obronę interesu mieszkańców Gdańska. Jako przykład skutecznego rozwiązania drogowego wskazywano poprowadzenie Trasy Lęborskiej tzw. „wariantem D”, który łączyłby S6 z Obwodnicą w węźle Straszyn, czyli w rejonie połączenia trzech dróg krajowych (Obwodnica Trójmiasta, Obwodnica Południowa, autostrada A1). Jako uzupełnienie tego rozwiązania proponowano drogi niższej kategorii, które łączyłyby TL z kilkoma istniejącymi węzłami na Obwodnicy, co miałoby ułatwić mieszkańcom Słupska i Lęborka bezpośredni ruch do Trójmiasta. Głównym argumentem apelujących było nieuchronne niebezpieczeństwo zakorkowania Obwodnicy Trójmiasta. Przy okazji należy zaznaczyć, że nawet GDDKiA uznaje obecnie obwodnicę za „wewnętrzną drogę Trójmiasta” i wskazuje na potrzebę poszerzenia tej drogi w niedługiej przyszłości.

Z przykrością trzeba jednak stwierdzić, że radni dość biernie uczestniczyli w dyskusji na temat Trasy Lęborskiej, jak również nie ustosunkowali się do w/w apelu.

Obwodnica Metropolitarna
Jako alternatywę GDDKiA zaprezentowała mglistą obietnicę budowy tzw. Obwodnicy Metropolitarnej, której orientacyjny przebieg w znacznym stopniu pokrywa się ze wspomnianym „wariantem D” Trasy Lęborskiej. Celem tej inwestycji drogowej miałoby być wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny Trójmiasta....

Poinformowano ponadto, że w roku bieżącym ogłoszony zostanie przetarg na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe Obwodnicy Metropolitarnej.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Osowa, p. Maciej Przybylski zaznaczył jednak, że podczas niedawnego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, dyrektor gdańskiego oddziału GDDKiA, p. Franciszek Rogowicz przyznał, że po 2012 roku w znacznym stopniu ograniczone zostaną środki z Unii Europejskiej na rozbudowę polskiej infrastruktury drogowej. W efekcie realizacja Obwodnicy Metropolitarnej przeciągnie się prawdopodobnie o minimum kilkanaście lat.

Debata nad Trasą Lęborską nie zakończyła się żadną merytoryczną konkluzją ze strony Komisji Rozwoju Przestrzennego, a Przewodnicząca Komisji, p. Małgorzata Chmiel nie zarządziła głosowania w tej sprawie.

Burzliwa sesja RMG
Temat drogi krajowej S6 znalazł się również na pierwszym miejscu porządku obrad czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska, na której obecni byli również przedstawicieli gdańskich rad osiedla (z RO Osowa - p. Marcin Majerowski i p. Karol Ważny). Jako pierwszy pod dyskusję poddano projekt uchwały w sprawie wyznaczenia i realizacji Trasy Lęborskiej w „wariancie D”, który zgłoszony został przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiciele partii wnioskującej w znacznym stopniu powtórzyli obawy zaprezentowane przez mieszkańców podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego. Jako główne zagrożenie wskazano ponownie ruch tranzytowy, którego rozmiar jest obecnie trudny do oszacowania. W odpowiedzi głos zabrał m.in. radny Platformy Obywatelskiej, p. Marcin Skwierawski, który przekonywał, iż Trasa Lęborska generować będzie jedynie ruch regionalny. Należy jednak zaznaczyć, że Rada Miasta Gdańsk nie zleciła ekspertom od drogownictwa wykonania żadnego opracowania celem ustalenia ewentualnych konsekwencji przyjęcia poszczególnych wariantów połączenia TL z Obwodnicą dla komunikacji wewnątrz Gdańska. Mimo tego, w głosowaniu projekt uchwały został ostatecznie przez większość rady odrzucony (32 głosujących: 14 za, 17 przeciw, 1 wstrzymujący się).

Jako kolejny dyskutowany był projekt uchwały w sprawie poparcia koncepcji budowy Obwodnicy Metropolitarnej zgłoszony przez radnych Platformy Obywatelskiej, w którym de facto powtórzona została argumentacja przedstawiona w odrzuconej kilka minut wcześniej uchwale opozycyjnej. Po intensywnej dyskusji politycznej z udziałem kilku polityków PiSu z jednej oraz p. radną Chmiel z drugiej strony, zarządzono głosowanie nad projektem uchwały. Tym razem Rada Miasta Gdańska przyjęła akt poparcia niemal jednogłośnie (31 głosujących: 30 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się), co opozycja argumentowała chęcią przyspieszenia dobrych dla gdańszczan rozwiązań drogowych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że brak oficjalnego sprzeciwu Rady Miasta Gdańska wobec włączenia Trasy Lęborskiej do Obwodnicy Trójmiasta na wysokości Owczarni wydaje się przesądzać kwestię wyboru wariantu B. Wprawdzie ostateczna decyzja w tej sprawie podjęta zostanie dopiero za kilka tygodni przez centralną Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jednak gdański oddział GDDKiA uznaje go za najbardziej korzystny ze względów technicznych i finansowych.

---------------------------------------------------

Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie poparcia „wariantu D” Trasy Lęborskiej:

« wróć | wersja do wydruku | odsłon: 2044