Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Obywatelska Inicjatywa TEMPO 30

2018-10-22

Uprzejmie Państwa informujemy, że w Osowej powstała Obywatelska Inicjatywa TEMPO 30, która za cel postawiła sobie popieranie inicjatyw Miasta Gdańska oraz inicjatyw społecznych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicach naszej Dzielnicy i rozbudowę osowskiej infrastruktury drogowej. Osowska Inicjatywa Obywatelska TEMPO 30 przeciwstawia się partykularnym interesom grupy osób zamieszkujących w rejonie rezerwy terenowej pod budowę ul. Koziorożca, którzy, podkreślamy, protestują przeciwko planowanej budowie ulicy, zapisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ulica Koziorożca ma stanowić element docelowego układu komunikacyjnego dla naszej Dzielnicy.

Jej powstanie jest konieczne z uwagi na nadmierną koncentrację ruchu samochodowego na ulicach Wodnika i Sołdka.

Chcemy by geometria i klasa ulicy Koziorożca uwzględniała bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, zwłaszcza tych najmłodszych oraz bezpieczeństwo kierowców. Podkreślić trzeba, że wewnątrz Osowej na wszystkich ulicach obowiązuje Strefa Tempo 30. Wyjaśniamy - w całej Dzielnicy prędkość maksymalna to właśnie 30km/godz., oraz ograniczenie tonażu samochodów do 8T. Zapoznaliśmy się z warunkami ewentualnych rozwiązań i uważamy, że pozwolą one na  poprawę bezpieczeństwa na kilku ulicach, w tym na planowanej Koziorożca, a także poprawią płynność ruchu samochodów w tej części Osowej.

W kwestii o której powyżej, wolimy opierać się na opiniach osób znających temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a nie koniecznie, na opiniach profesorów zajmujących się zawodowo innymi dziedzinami.

W Osowej co pewien czas uaktywnia się grupa osób, które, gdy narażone są ich interesy, nie zwracając uwagi na dobro wspólne, demagogicznie posługują się argumentami z którymi, wiedzą, nikt nie będzie dyskutować. Np. bezpieczeństwo dzieci, rowerzystów itp.

W Osowej doprowadzano już do rezygnacji z ważnych dla mieszkańców inwestycji. Wspomnimy, właśnie ul. Koziorożca, dla której 20 lat temu był przygotowany projekt wraz z pozwoleniem na budowę, ale przez protesty i manipulację mieszkańcami wypadła ona z realizacji. Kolejną utraconą ulicą jest Nowa Kielnieńska, która dziś przenosiłaby poza Osowę ruch tranzytowy, ale i ona  nie podobała się małej, choć głośnej grupie mieszkańców. Jako społeczność straciliśmy wiele z powodu partykularnych protestów małych grupek Osowian i dziś mówimy DOSYĆ.

Co do konsultacji społecznych trzeba wyraźnie podkreślić, że one są ogłaszane zgodnie z prawem i wymogami formalnymi, ale to nie znaczy, że istnieje obowiązek konsultacji ze strony mieszkańców. Możemy zapytać ich czemu nie wypowiadali się, gdy uchwalano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Koziorożca.

 

Z wyrazami szacunku,

Za Osowską Inicjatywę Obywatelską TEMPO 30 podpisali się:

Alfred Dąbrowski

Krystyna Smugła

Henryk Boryń

Łukasz Kałędkiewicz

 

Spotkanie w DRMG – inwestycja Koziorożca

Dnia 18.10.2018r. w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska przy ul. Żaglowej 11 odbyło się spotkanie  z panią Aleksandrą Dulkiewicz zastępcą prezydenta ds. polityki gospodarczej, panem Marcinem Dawidowskim dyrektorem Wydziału Programów Rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, szefem działu Inżynierii Ruchu w ZDiZ Tomaszem Wawrzonkiem oraz licznymi przedstawicielami jednostek miejskich.

Zaproszeni zostali przedstawiciele Rady Dzielnicy Osowa, Komitetu Mieszkańców Bezpieczna Osowa (K.M.B.O.) i Osowskiej Inicjatywy Obywatelskiej TEMPO 30.

Na wstępie omawiana była przez dyr. Dawidowskiego inwestycja „Koziorożca”.

Inwestycja ta została podzielona na dwa etapy:

  1. (czerwony) odcinek od Czerwonej Torebki do ul. Nowy Świat, powstanie przy udziale środków unijnych w przyszłym roku.

W tym miejscu dyr. Dawidowski odniósł się do zarzutów Komitetu Mieszkańców Bezpieczna Osowa zawartych w piśmie do władz miasta.

- Brak konsultacji społecznych – wyjaśniał iż bez nich prawnie nie można było przystąpić do prac projektowych mających miejsce w 2014r. Więc były.

- Ruch tranzytowy – tranzyt nie grozi ul. Koziorożca. Zaplanowana została jako droga lokalna z tempem 30, do 8t z uspokojeniem ruchu (droga o odpowiedniej geometrii, wysepkami, przejściami dla pieszych, miejscami postojowymi).

- Gigantyczne ronda o śr. 30m – zaprojektowany kształt zapewnia spowolnienie ruchu z azylami dla pieszych, ponadto ronda o średnicy 25÷40m są rondami małymi, a czym większe rondo to ruch jest bardziej uspokojony i są bezpieczniejsze, wyjaśniał Inżynier Ruchu Tomasz Wawrzonek.

- Brak ścieżki rowerowej – pan Wawrzonek wyjaśniał, że przy wyodrębnionej ścieżce rowerowej rowerzyści nie mogą poruszać się jezdnią, a w zaplanowanej Koziorożca (od Cz. T. do ul. Nowy Świat) dopuszcza się ruch rowerowy po jezdni ( dla tych co się czują na siłach) i po chodniku np. dzieci.

Tu padła propozycja poszerzenia chodników do 3m dla polepszenia ciągu pieszo-rowerowego. Tylko taka kosmetyczna zmiana dla tego odcinka jest możliwa aby nie zatrzymać inwestycji.

  1.  (zielony), odcinek od ul. Kielnieńskiej do ul. Niedziałkowskiego jest we wstępnym etapie projektowym w ramach projektu przebudowy ul. Kielnieńskiej. 

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) ma łączyć się z ulicą Kielnieńską rondem i ma być kontynuacją 1-go etapu jako droga lokalna, oczywiście z tempem 30 , do 8t i wszystkimi wcześniej opisanymi aspektami takiej drogi.

Na tym etapie mogą być wzięte pod uwagę inne propozycje co do charakteru zagospodarowania terenu pod realizację tego odcinka ul. Koziorożca.

Osowska Inicjatywa Obywatelska Tempo 30 (wspierana licznymi głosami mieszkańców)

niezmiennie postuluje o realizację ul. Koziorożca od ul. Kielnieńskiej do ul. Niedziałkowskiego jako ulicę lokalną z ruchem w obu kierunkach, co jest zgodne z obecnym MPZP.

Daje to jedyną szansę na pełną realizację ul. Koziorożca jako infrastruktury drogowej dzielnicy Osowa. Pozwoli to częściowo odciążyć ul. Wodnika, ul. Balcerskiego ( tu zlokalizowane są szkoły ) i ul. Sołdka, co przełoży się na realne zwiększenie bezpieczeństwa.

K.M.B.O. przekazał wnioski, które będą ewentualnie wzięte pod uwagę podczas przygotowania projektu etapu 2 (zielony), od ul. Kielnieńskiej do ul. Niedziałkowskiego:

  1. Promenada
  2. Trakt pieszo-rowerowy  włączony do ul. Kielnieńskiej
  3. Tylko komunikacja miejska wpuszczona od ul. Kielnieńskiej do ul. Koziorożca

 

Ważne!

Włodarze miasta ustalili iż w grudniu 2018r. odbędzie się spotkanie na terenie Osowy (w którejś ze szkół, dokładny termin zostanie podany) dla zaczerpnięcia w tej kwestii szerszej opinii mieszkańców.

Z uwagi na rangę tego spotkania w imieniu O.I.O. TEMPO 30 apelujemy o liczne przybycie i czynne wsparcie, co da szansę na realizację ul. Koziorożca od ul. Kielnieńskiej do ul. Niedziałkowskiego.

 

Serdecznie pozdrawiamy zwolenników Osowskiej Inicjatywy Obywatelskiej TEMPO 30.

Za Osowską Inicjatywę TEMPO 30 podpisali się uczestnicy spotkania w osobach Piotr Chylewski, Krystyna Smugła i Alfred Dąbrowski.

 

Załącznik:

Plan dzielnicy uwzględniający inwestycję Koziorożca.

 materiał nadesłany