Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Projekt `Programu ochrony środowiska przed hałasem`

UMG, 2018-05-06

Szanowni Mieszkańcy Gdańska, 

Na podstawie opracowanej w 2017 roku „Mapy akustycznej Miasta Gdańska" stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku naszej aglomeracji. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu stanowią podstawę do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska", który określił działania pozwalające chronić mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem. Program ten będzie przyjęty w formie Uchwały Rady Miasta i stanie się aktem prawa miejscowego.

Projekt Programu poddaje się ocenie mieszkańców Gdańska w ramach udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentów.

Od 4 maja 2018r. do 25 maja 2018 r. wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z treścią „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska" oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentu.

Dokument programu udostępniony jest w postaci pliku do pobrania:

Wnioski i uwagi można składać:

  • drogą mailową na adres: posph-gdansk@bmt.com.pl ,
  • pisemnie na adres Wykonawcy Programu: BMTcom Sp. z o.o., ul. Kościerska 7,
    80-328 Gdańsk
  • dla osób bez dostępu do Internetu pisemnie w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Piekarnicza 16, pok. 8 w godzinach pracy Urzędu (tam dostępna jest również forma drukowana w/w dokumentu).
Mapa akustyczna Gdańska

--->POWIĘKSZ

Wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w rozdziale „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska" dotyczącym udziału społeczeństwa. Opinie wniesione po terminie określonym w ww. ogłoszeniu nie będą uwzględnione.

Bożena Araminowicz

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Środowiska
Referat Polityki Ekologicznej