Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Wyniki ankiety budżetowej Rady Dzielnicy Osowa

2017-02-23

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu wyniki przeprowadzanej ankietyzacji w dniach 13.01-13.02.2017.

Na wstępie chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim Mieszkańcom, którzy podzielili się swoją opinią w ankiecie oraz wskazali ważne ze swojego punktu widzenia inwestycje lub przedsięwzięcia, którymi Radni powinni się zająć lub wesprzeć w najbliższym czasie.

Jest to niezwykle cenny zbiór informacji, który Radni wykorzystają nie tylko do prac nad tegorocznym Budżetem Rady Dzielnicy, ale także podczas spotkań z przedstawicielami Miasta Gdańska. Pozwolimy sobie skomentować wyniki ankietyzacji, z wynikami której można zapoznać się w pliku przekazanym przez Radę Dzielnicy.

W ankiecie wzięło udział 197 Mieszkańców, głównie w wieku 25-50 lat, co stanowi wiarygodną próbę losową badanych. Ankieta dotarła do wielu zakątków naszej dzielnicy – głównie do okolic ulic Wodnika oraz Jednorożca. Nie zabrakło jednak głosów z Kukawki oraz Osiedla Barniewice, choć wyraźnie przydałaby się większa promocja Budżetu Rady Dzielnicy i innych inicjatyw Rady w tych częściach Osowej.

Warto zauważyć, że ponad 18% ankietowanych do tej pory nie wiedziało o istnieniu Budżetu Rady Dzielnicy – warto zatem promować w większym stopniu podobne inicjatywy, aby jak największa liczba ankietowanych miała szansę się z nimi zapoznać i wypowiedzieć. Blisko połowa wiedziała o istnieniu takowego budżetu z osowskich mediów, co wskazuje na ich istotny wpływ i zasięg lokalny.

W pierwszej kolejności ankietowani zostali poproszeni o ocenę ogólną projektów z roku 2015. Poniżej wyszczególnimy te, które wyróżniały się swoim wynikiem od pozostałych (dokładne wyniki procentowe znajdują się w wymienionym wyżej pliku).

Najwyżej ocenione zostały:

1)      Dofinansowanie posiłków dla dzieci z ubogich rodzin;

2)      Dofinansowanie wydatków szkolnych dla ubogich rodzin;

3)      Prace na terenie zielonym (park przy ulicy Heleny);

4)      Zakup ławek;

Najniżej ocenione zostały:

1)      Osiedlowe spotkanie opłatkowe;

2)      Dofinansowanie warsztatów teatralnych w ZSO nr 2;

3)      Budowa ronda Barniewicka/Nowy Świat;

4)      Dofinansowanie imprez kulturalnych w ZSO nr 2 oraz SP nr 81;

 

W kolejnym punkcie ankietowani mieli za zadanie wybrać ich zdaniem najbardziej korzystny oraz najmniej korzystny wydatek w roku 2015.

Wyróżniające się projekty wskazane przez ankietowanych:

Najbardziej przydatne

Najmniej przydatne

Prace na terenie zielonym (park przy ulicy Heleny)

Dofinansowanie osiedlowego spotkania opłatkowego

Zakup ławek

Budowa ronda na skrzyżowaniu Barniewicka/Nowy Świat

Dofinansowanie posiłków dla dzieci z SP nr 81

Zakup ławek

Budowa ronda na skrzyżowaniu Barniewicka/Nowy Świat

Dofinansowanie sekcji unihokeja / dofinansowanie kursu samoobrony dla dziewcząt / dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych dla uczniów SP nr 81

 

Warto zwrócić uwagę, że dwa projekty (Budowa ronda na skrzyżowaniu Barniewicka/Nowy Świat oraz Zakup ławek) znalazły się w najbardziej przydatnych jak i najmniej przydatnych projektach wspieranych przez Radę Dzielnicy w roku 2015. Wynikać to może z faktu, że oba te projekty są projektami codziennego użytku, które wpływają na jakość życia poszczególnych Mieszkańców, a także są projektami wyraźnie widzianymi w dzielnicy (widać efekt wydanych pieniędzy).

Zdecydowanym faworytem ankietowanych w 2015 roku okazał się projekt Prac na terenie zielonym w parku przy ul. Heleny [ponad 40% wszystkich głosów], zaś najmniej przydatnym okazał się projekt Dofinansowania osiedlowego spotkania opłatkowego [ponad 1/3 wszystkich głosów]

Następnie ankietowani zostali poproszenie o ocenienie w podobny sposób projektów z roku 2016. 

Najwyżej ocenione zostały:

1)      Chodnik na ulicy Niedziałkowskiego;

2)      Projekt terenu zielonego przy ulicy Orfeusza;

3)      Zakup ławek;

4)      Zakup i ustawienie tablicy z planem dzielnicy przy budynku osowskiego dworca;

Najniżej ocenione zostały:

1)      Osiedlowe spotkanie opłatkowe;

2)      Wsparcie kolęd i pastorałek dla dzieci z klas integracyjnych w SP nr 81;

3)      Dofinansowanie przedstawienia Teatru Miniatura w Przedszkolu nr 87;

4)      Zakup strojów dla Zespołu Taneczno-Wokalnego ze SP nr 81;

 

Wyróżniające się projekty wskazane przez ankietowanych:

Najbardziej przydatne

Najmniej przydatne

Chodnik przy ulicy Niedziałkowskiego

Dofinansowanie osiedlowego spotkania opłatkowego

Zakup biblioteczki plenerowej

Zakup biblioteczki plenerowej

Projekt terenu zielonego przy ulicy Orfeusza

Zakup i ustawienie tablicy z planem dzielnicy przy budynku osowskiego dworca

Zakup ławek

Dofinansowanie festynu rodzinnego w SP nr 81

 

Najbardziej docenionym projektem został Chodnik przy ulicy Niedziałkowskiego [34%], zaś najmniej przydatnym według ankietowanych został ponownie projekt Dofinansowania osiedlowego spotkania opłatkowego [34%]. Ankietowani kolejny raz ocenili pozytywnie projekt zagospodarowania w przyszłości terenu zielonego oraz zakup ławek. Na wysokiej pozycji w obu zestawieniach znalazła się Osowska Biblioteczka Plenerowa, która stanęła przy ulicy Jednorożca w grudniu 2016 roku, zatem znów widać, że projekt, którego finansowanie widać wzbudza wiele pozytywnych jak i negatywnych odczuć wśród Mieszkańców.

Ankietowani wskazali bardzo wyraźnie priorytety, którymi powinna zająć się Rada w nadchodzącym roku i w latach następnych. Główny nacisk położono na drobne inwestycje [68,5%], a także na tereny zielone [57,9%]. Następnie w zestawieniu znalazły się drobna architektura [39,6%] oraz projekty rekreacyjne [36%]. Pozostałe dziedziny uzyskały podobne poparcie [w granicach 10-18%]. Taki wynik wskazuje na wysokie zapotrzebowanie badanych na projekty chodnikowe, oświetleniowe, drogowe czy przystankowe, a także zapotrzebowanie na zieleń i parki w dzielnicy.

Wskazania ankietowanych miały przełożenie także na treść odpowiedzi w pytaniu otwartym. Ponownie wskazano brak chodników, latarni, ławek, dróg i wiat przystankowych w dzielnicy. Zachęcano Radę Dzielnicy do rozwoju istniejących parków, a także do inwestowania w nowe tereny zielone. Dodatkowo mocno zaakcentowano brak biblioteki i domu kultury w dzielnicy, a także potrzebę poprawy bezpieczeństwa (głównie na ulicach Niedziałkowskiego, Koziorożca, Jednorożca i Planetarnej).

Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękujemy za oddane głosy. Otrzymane dzięki Państwu informacje na pewno posłużą Radzie Dzielnicy do skonstruowania takiego budżetu Rady Dzielnicy Gdańsk Osowa, aby w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom Mieszkańców. Dodatkowo Radni dzięki wynikom rozpoczną kolejne działania, aby uzyskać środki pieniężne na projekty i przedsięwzięcia, które zostały szczególnie wyartykułowane w Państwa odpowiedziach.

 

Z poważaniem,

 Bartosz Stefański

Radny Dzielnicy Gdańsk Osowa--->Wyniki ankiety budżetowej Rady Dzielnicy Osowa PDF

 

--->Wyniki ankiety budżetowej Rady Dzielnicy Osowa