Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Karol Ważny - radny miasta z okręgu nr 6

Małgosia Biernat, 2018-10-27

Poznajmy nowych radnych - Karol Ważny

Prawnik, administratywista, nauczyciel akademicki, menedżer sportu; wieloletni radny dzielnicy - Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, działacz organizacji pozarządowych, zaangażowany w liczne projekty dzielnicowe i miejskie.


Które doświadczenie z dotychczasowej działalności wydaje się Tobie, że będzie miało wpływ na dalszą aktywność w Radzie Miasta?

     Przez blisko 12 lat działalności w Radzie Osiedla (a później Dzielnicy) Osowa miałem okazję zajmować się niemal wszystkimi problemami naszej lokalnej społeczności - planowanie przestrzenne, infrastruktura drogowa i tereny zielone, transport publiczny, oświata, kultura i sport. Blisko współpracowałem też z naszymi dotychczasowymi radnymi miejskimi oraz urzędnikami, którzy na co dzień zajmują się sprawami miasta. Dzięki temu dobrze znam problemy, które trzeba rozwiązać w naszej społeczności i wiem, jak należy się nimi zająć. Oczywiście chciałbym w tym zakresie blisko współpracować z osowską Radą Dzielnicy, naszymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz mieszkańcami. 

Rozwiązanie którego problemu w mieście uważasz za priorytetowe?

Sądzę, że należy przede wszystkim zmienić filozofię poruszania się po mieście. Musimy zdecydowanie postawić na transport publiczny. W tym celu nie tylko powinniśmy zwiększyć częstotliwości linii autobusowych oraz uruchomić nowe połączenia pomiędzy słabo skomunikowanymi częściami Gdańska, ale przede wszystkim trzeba uatrakcyjnić i uspójnić taryfę przewozową oraz umożliwić łatwiejsze przemieszczanie się autobusów po zakorkowanych ulicach. Potrzebny jest wspólny bilet kolej-autobus-tramwaj oraz niezawodność środków komunikacji zbiorowej dzięki buspasom, które spowodują, że autobusy będą jeździły po mieście punktualnie i szybko. Tylko w taki sposób będziemy w stanie zachęcić wielu mieszkańców Gdańska do zmiany ich preferencji transportowych.

Uważam, że w Gdańsku należy zmienić politykę realizacji dużych inwestycji na rzecz rozwoju infrastruktury dzielnicowej. Jeżeli uda nam się stworzyć miasto krótkich odległości (do parków, usług publicznych i miejsc pracy) zredukujemy również potrzeby transportowe mieszkańców. Docelowo  każdy gdańszczanin powinien mieć możliwość zaspokojenia większości swoich podstawowych potrzeb blisko miejsca zamieszkania. I właśnie z takim duchu powinniśmy planować miasto i realizować inwestycje w dzielnicach.

 

Co w pierwszej kolejności trzeba zrobić dla naszej dzielnicy?

Uważam, że bardzo prostym rozwiązaniem, które w krótkim czasie wpłynie na poprawę jakości życia osowian jest zwiększenie finansowania programów budowy podstawowej infrastruktury technicznej (chodniki, drogi, oświetlenie) w budżecie Miasta. Programy te są bardzo istotne dla komfortu życia w każdej dzielnicy, a niestety obecnie przeznacza się na nie stosunkowo niewielkie kwoty.

Oczywiście problemów do rozwiązania "na już" jest o wiele więcej, ale większość z nich jest w trakcie negocjowania przez Zarząd i Radę Dzielnicy. Będąc radnym miasta chcę mocno wspierać naszych radnych dzielnicowych w rozmowach z władzami miasta i urzędnikami (np. w sprawie remontu ul. Kielnieńskiej, rozbudowy ZSO2, budowy boiska przy SP81, utworzenia biblioteki publicznej)

 

W jakich komisjach tematycznych RMG zamierzasz pracować?

Przede wszystkim zależy mi na dwóch sprawach - zmianie roli rad dzielnic w zarządzaniu miastem oraz zrównoważonej polityce zagospodarowania przestrzeni. Stąd też chciałbym pracować w Komisji Samorządu i Ładu Publicznego oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Tematami tymi zajmuję się również naukowo, jako pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, i w tym zakresie czuję się najmocniejszy. Ponadto - ze względu na wieloletnią współpracę z klubami i związkami sportowymi - chciałbym zostać członkiem Komisji Sportu.

 

W pracy radnego miasta najważniejsze jest....

Współpraca z radnymi dzielnicowymi oraz mieszkańcami i grupami mieszkańców. Niezbędne są również znajomość problemów miasta oraz merytoryczne przygotowanie. Na sesjach rady dyskutuje się bowiem nad wieloma projektami uchwał, które poruszają problemy z pogranicza wielu dziedzin wiedzy i życia - np. gospodarki przestrzennej, edukacji, polityki społecznej, kultury, sportu, finansów czy prawa.

 

Która cecha Twojej osobowości pomaga Tobie w aktywności społecznej?

Staram się być spokojny i wyważony, a przede wszystkim podchodzę analitycznie do rozwiązywania problemów. Pomaga w tym doświadczenie pracy akademickiej i naukowej oraz praktyki prawniczej.

 

Największe wsparcie otrzymuję od...

Najbliższych, zwłaszcza żony Agnieszki i córki Agatki, którzy dzielnie znoszą mój wieczny brak czasu... Dużego wsparcia merytorycznego udzielają mi również organizacje pozarządowe, z którymi od lat współpracuję. Dzięki tej działalności mam bardzo dużą sieć kontaktów. Zawsze mogę liczyć na pomoc ekspercką ze strony swoich znajomych i przyjaciół, z którymi realizowaliśmy wiele wspólnych projektów.

 

Dziękujemy i na takie wyważone działania liczymy :)