Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Wyjaśnienia w sprawie odstrzału dzików

2018-10-23

Rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów oraz miast na prawach powiatu w tym mieście Gdańsku zarządzone zostało wykonywanie odstrzałów sanitarnych na dziki z terminem do dnia 31 października 2018 roku. W przedsięwzięcie to zobowiązane zostały Koła Łowieckie, dzierżawiące tereny w granicach administracyjnych miasta.

W nawiązaniu do zdarzenia z dnia wczorajszego w dzielnicy Osowa – Park Chirona przy ul. Zeusa --->Odstrzał dzików w Parku przy Chirona - informujemy, że zdarzenie to miało miejsce na terenie Koła Łowieckiego „TUR”. Łowczy tego koła poinformowany został przez mieszkańców o bytowaniu dzików w tym terenie, które stwarzają zagrożenie dla przechodniów. Łowczy z koła Łowieckiego „TUR” poprosił o wsparcie w działaniach myśliwego miejskiego. Na miejsce został zadysponowany patrol Policji, w celu zabezpieczenia miejsca podejmowanych działań. Z informacji jaką uzyskano od myśliwego miejskiego wynika, że dziki znajdujące się w wybiegu dla zwierząt zachowywały się w sposób agresywny i stwarzały zagrożenie dla otoczenia. Po zabezpieczeniu przez Policję miejsca działań myśliwy miejski wraz z Łowczym Koła Łowieckiego podjęli decyzję o dokonaniu odstrzału sanitarnego z bardzo bliskiej odległości nie stwarzając bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych oraz obiektów. Myśliwi są doświadczonymi myśliwymi i długoletnimi członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Odstrzał przeprowadzony został przy stuprocentowej pewności, że nie zagraża osobom postronnym.
Ponadto efektem działalności dzików w mieście są zniszczone tereny zielone, pobuchtowane parki, trawniki, tereny spółdzielni mieszkaniowych. Dzikie zwierzęta stwarzają duże zagrożenie dla ruchu drogowego – bardzo często dochodzi do kolizji zwierząt z pojazdami.
     W bardzo wielu przypadkach, szczególnie w terenach zabudowanych, które okalane są przez sieć ulic brak jest możliwości bezpiecznego przepędzania zwierząt w sposób nie narażający osób postronnych i uczestników ruchu drogowego.
     Dotychczasowe działania prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska polegające na:
 • tworzeniu i utrzymaniu poletek zaporowych i żerowych na terenach lasów miejskich mających za zadanie powstrzymanie dzików przed wychodzeniem na tereny miejskie,
 • utworzenie tzw. „Eko patrolu” składającego się z pracowników WBiZK, który zajmuje się odławianiem, przepłaszaniem i przepędzaniem dzikich zwierząt oraz zwierzętami rannymi,
 • przeprowadzaniu akcji uświadamiających mieszkańców o niedokarmianiu dzikiej zwierzyny oraz promowanie właściwej polityki gospodarowania odpadami,
 • rozpowszechnianiu ulotek o zasadach zachowania się w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem,
 • odławianiu dzików i ich odbioru oraz przemieszczania poza miasto Gdańsk, który 
  został w 2017 roku wstrzymany przez Głównego Lekarza Weterynarii na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.), a ponowne ich odławianie będzie możliwe po cofnięciu wydanego zakazu,
 • prowadzenie odstrzału redukcyjnego,
 • współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk i kołami łowieckimi - dzierżawcami obwodów łowieckich graniczących bądź leżących na terenie miasta Gdańska w zakresie 
  zintensyfikowania polowań na dziki,
 • nałożeniu przez Wojewodę Pomorskiego na koła łowieckie wykonania odstrzałów sanitarnych dzików z wyznaczonymi limitami,

  nie dały oczekiwanych rezultatów. Nadal duże ilości dzików występują na obrzeżach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Oliwa, Wrzeszcz, Niedźwiednik, Matarnia, Osowa).

  Dlatego dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, i dalszym utrzymywaniem się dużej ilości dzików bytujących na terenie miasta, stanowiących zagrożenie dla mieszkańców i uczestników ruchu drogowego, powodujących duże szkody w infrastrukturze miejskiej oraz ze względu na niewystarczającą skuteczność działań, na podstawie art. 45 ust.3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie w porozumieniu z Okręgową Radą Łowiecką Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku wydano ponownie decyzję (Nr WŚ-II.6150.1.2017/1/2018/EF z dnia 31.01.2018 r.) na odstrzał redukcyjny dzików w mieście Gdańsku. W wyniku odstrzału redukcyjnego tylko w bieżącym roku populację dzików w mieście zmniejszono o ok. 80 osobników.

  Na dzień dzisiejszy jest to jedyna, mimo swej drastyczności, metoda ograniczenia ilości dzików w mieście. Dodatkowo o wykonanych odstrzałach jak również  posiadanych informacjach o miejscu bytowania dzików na terenie miasta Gdańska Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Koła Łowieckie informują Powiatowego Lekarza Weterynarii, który monitoruje zakres zmniejszania populacji dzików poprzez wykonywanie odstrzałów redukcyjnych i sanitarnych mających również na celu zapobieganie przed rozprzestrzenieniem się choroby wirusowej jaką jest afrykański pomór świń. Wszelkie podejmowane działania mające na celu redukcję ilości dzików przyczyniają się w znaczny sposób do podnoszenia bezpieczeństwa na terenie miasta Gdańska. O prowadzonych odstrzałach redukcyjnych i sanitarnych w mieście mieszkańcy informowani są na bieżąco poprzez zarządców Wspólnot Mieszkaniowych czy dzierżawców ogrodów działkowych.   
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU 
Biuro Prezydenta
ds. Komunikacji
 i Marki Miasta
Referat Prasowy 
Jędrzej Sieliwończyk
Inspektor