Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Drogi? Tak! Ale jakie?

Małgosia Biernat, 2018-08-03

Zaryzykuję stwierdzenie: nikt w naszej dzielnicy nie ma wątpliwości, że Osowa jest niedoinwestowana i że w szczególności dotyczy to infrastruktury drogowej: budowy ulic, chodników, ścieżek rowerowych. Dlatego każda taka inwestycja jest w dzielnicy niezwykle oczekiwana. Czy jednak każda przyniesie osowianom korzyści?

Wielu mieszkańców odpowie, że tak, bo każda nowa droga to komfort jej użytkowników, alternatywny dojazd do celu podróży, a więc odciążenie dotychczasowych traktów. Jednak trzeba również pamiętać, że takie inwestycje mogą całkowicie i trwale zmienić charakter dzielnicy. Nie mogą powstać bez wnikliwej analizy skutków, bez symulacji wpływu na życie dzielnicy. I chodzi tutaj także o kwestie społeczne.

Planowanie przestrzenne i realizacja na jego podstawie określnych inwestycji mają wielką moc, wpływającą na kształtowanie się społeczności. Mogą ją integrować, ułatwiać codzienne życie, zapewniać poczucie bezpieczeństwa, przyjazność otoczenia lub odwrotnie: stwarzać bariery, utrudniające dotarcie do szkół, sklepów, instytucji kultury, parków, nie zapewniać bezpieczeństwa w poruszaniu się po drogach, dezintegrować poprzez brak przyjaznych przestrzeni publicznych.

Osowa jest obecnie miejscem, gdzie realizowane są inwestycje drogowe: nowy Nowy Świat wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz przebudowa ul. Planetarnej. A gdy do tego dodamy, że w przyszłym roku nastąpi realizacja ul. Koziorożca od ul. nowy Nowy Świat do Niedziałkowskiego oraz ul. Zeusa również od ul. nowy Nowy Świat do ul. Junony, to możemy się spodziewać, że po zakończeniu tych inwestycji zmienią się trasy, którymi poruszają się codziennie kierowcy; zmieni się organizacja ruchu w dzielnicy.

Ważna jest jednak nie tylko ilość dróg, ale przede wszystkim ich charakter. Jaką będą tworzyły sieć połączeń. Czy w wyniku realizacji zaplanowanych inwestycji drogowych nastąpi wyprowadzenie ruchu kołowego tranzytowego na obrzeża dzielnicy (a najlepiej poza nią), czy wręcz przeciwnie - nowe ulice zachęcą kierowców do przejazdu przez Osowę w celu dojechania do wyznaczonego celu poza nią. Dlatego warto nie tylko przyjąć informację o nowych inwestycjach, ale przyjrzeć się ich szczegółom. Ważne jest to również po to, aby pieniądze publiczne (również unijne), o które nasza dzielnica często musi walczyć przez lata, zostały mądrze wydane, tak, aby rzeczywiście wzrósł komfort życia jej mieszkańców.

*****

Mając na uwadze tę powyższą myśl i pragnąc po prostu wiedzieć, co się buduje w sąsiedztwie, grupa mieszkańców poprosiła o udostępnienie projektu skrzyżowania: Jednorożca/Koziorożca/Niedziałkowskiego, którego realizacja ma nastąpić w przyszłym roku wraz z wykonaniem samej ulicy.

--->projekt skrzyżowania (pdf)

--->POWIĘKSZ

         --->POWIĘKSZ

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przesłała projekt, który prezentujemy powyżej. Warto zaznaczyć, że nie był on znany radnym dzielnicy i nie był z nimi konsultowany. Na projekcie widnieje data: 09.2014. Rozwiązanie drogowe, które przedstawia, przeraziło mieszkańców: dwa olbrzymie ronda (takie, jak na Węźle Wysoka). W jakim celu zostały zaprojektowane na drodze lokalnej, wiodącej przez środek dzielnicy?

Dodatkowo mieszkańcy otrzymali odpowiedź na niektóre z postawionych pytań, z której wynikało, że na początku przyszłego roku powstanie projekt modernizacji ul. Kielnieńskiej wraz z projektem budowlanym ul. Nowej Koziorożca, tzn. łączącej ul. Kielnieńską z powyższym skrzyżowaniem: Koziorożca/Jednorożca/Niedziałkowskiego. Wiadomo również, że wjazd z ul. Kielnieńskiej będzie się odbywał poprzez duże rondo: Kielnieńska/Nowa Koziorożca/Wodnika/Spacerowa.

 • Czy ul. Nowa Koziorożca na pewno jest projektowana jako droga lokalna?
 • Po co na jej trasie powstaną trzy duże ronda?
 • Czy takie rozwiązania nie będą stanowiły "bramy wjazdowej", zapraszającej do skorzystania z objazdu Nową Koziorożca i ominięcia korków na Kielnieńskiej?
 • Czy po zakończeniu tej inwestycji nie osiągniemy odwrotnego skutku od zamierzonego, wprowadzając ruch tranzytowy wewnątrz dzielnicy?
 • A jeżeli tak się stanie, to co z bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów? Jak dzieci mają docierać do szkół?
 • Czy droga o charakterze średnicowym nie podzieli dzielnicy na pół, wpływając negatywnie na jej rozwój, a przeze wszystkim na kwestie społeczne?

Takie niepokojące pytania zrodziły się w głowach osowian. Postanowili więc przeprowadzić analizy i dalej szukać odpowiedzi na powyższe pytania. Oto wyniki:

Jak jest obecnie?

 • brak korków wewnątrz osiedla;
 • uspokojony (przynajmniej wg przepisów) ruch.

 

Spostrzeżenia:

Potencjałem dzielnicy jest wiele dróg, ścieżek, które już są wykorzystywane przez osowian jako ciągi pieszo - komunikacyjne (wystarczy obserwować wydeptane ścieżki) i mogą stać się zaczątkiem budowy systemu takich dróg. To byłaby bezpieczna forma poruszania się po dzielnicy zarówno dorosłych, jak i młodszych. W ten sposób nastąpiłaby stymulacja zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych poprzez promocję mobilności aktywnej.

Wszelkie działania inwestycyjne należy prowadzić tak, aby nie zaburzać tej równowagi, a polepszać standard.

 

Jak ma być?

 • wprowadzenie ruchu tranzytowego wewnątrz dzielnicy;
 • podzielenie dzielnicy poprzez barierę architektoniczną;
 • brak w nowych inwestycjach ścieżek rowerowych;
 • porzucenie stworzenia systemu ciągów pieszo - rowerowych, skutkujące brakiem możliwości bezpiecznego poruszania się bez użycia samochodu;
 • brak rezygnacji osowian z poruszania się samochodem, przyrost ilości pojazdów na drogach.

 

Jak powinno być?

 • utrzymać obecny schemat drogowy;
 • zamiast Nowej Koziorożca poprowadzić trakt pieszo - rowerowy;
 • uzupełnić brakujące elementy sytemu pieszo - rowerowego tak, aby w ten sposób możliwe było bezpieczne poruszanie się po całej dzielnicy dla każdej grupy wiekowej i poziomu sprawności.

Należy pamiętać, że powyższe opracowanie nie ma charakteru naukowego.

Trzeba jednak przyznać, że powyższe analizy, wsparte omówieniem, sprawiają, że pojawiają się wątpliwości. Zanim więc zostaną więc wydane pieniądze publiczne, czyli należące do nas wszystkich, zatrzymajmy się i zadajmy właściwym instytucjom pytania...

--->czemu mają służyć te dwa olbrzymie ronda?

--->czy zostały wykonane badania i analizy, które pokazują, jak rozłoży się ruch kołowy w dzielnicy po zakończeniu inwestycji drogowych?

---> w jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeństwo osowian?

--->czy ten układ drogowy nie sprawi, że w dzielnicy będzie emitowana duża ilość spalin?

--->czy wzmożony ruch na Nowej Koziorożca nie wpłynie na niszczenie budynków, np. przy ul. Szafera?

--->dlaczego w tej sprawie nie zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ani z radnymi, ani z mieszkańcami?

Te wszystkie pytania padały podczas wczorajszej dyskusji z przedstawicielami Rady Dzielnicy Osowa. Niestety z racji braku konsultacji również z nimi, nie dysponowali dokumentacją, która pomogłaby znaleźć odpowiedzi na te pytania. W związku z tym umówiono się na kolejne spotkania po uzyskaniu odpowiednich materiałów od Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

- Protestujemy przeciwko podzieleniu dzielnicy na pół trasą o charakterze średnicowym, tranzytowym. - mówią przedstawiciele Komitetu Mieszkańców "Bezpieczna Osowa", który niedawno się zawiązał. - Trzeba zadać sobie pytanie: Jakiej chcemy dzielnicy?


« wróć | wersja do wydruku | odsłon: 2318