Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Rodzice: zwracamy się z prośbą o wstrzymanie decyzji o powołaniu nowego oddziału

2018-01-16

Jesteśmy jako rodzice szkół publicznych w Gdańsku Osowej zbulwersowani sytuacją, w której dzieci dzieli się na lepsze i gorsze. Dlaczego jednych obowiązuje zgodna z prawem rekrutacja ogłoszona publicznie, dająca wszystkim równe szanse, a inni przyjmowani są z pominięciem przepisów prawa? - pytają w piśmie, skierowanym do Prezydenta Miasta Gdańska, rodzice z obu Rad Rodziców: przy SP 81 oraz przy ZSO nr 2.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańsk

Szanowny Panie Prezydencie,
Zwracamy się do Pana z prośbą o wstrzymanie decyzji o utworzeniu nowej, elitarnej 14-to osobowej klasy czwartej w SP33 w Gdańsku Osowej specjalnie dla wybranej grupy dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Happy Kids, dla których SP33 nie jest szkołą rejonową.


Szkoła Podstawowa nr 33 powstała z przekształcenia Gimnazjum nr 33, działającego w ramach ZSO nr 2 w Gdańsku. Na rok szkolny 2017/2018 została do tej szkoły przeprowadzona rekrutacja zgodnie z przepisami Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku. Zrealizowano nabór do klas 0 i I (rekrutacja dzieci z rejonu) oraz, zgodnie z art. 205 ww. ustawy, do klas IV i VII. Uwzględniając możliwości lokalowe szkoły Wydział Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska zdecydował o utworzeniu trzech klas IV i trzech VII, co oznaczało przyjęcie około 170 osób ze szkoły SP81. Liczba chętnych do nauki w tej szkole była znacznie większa, w rekrutacji ok. 150 innych osób otrzymało decyzję odmowną. Wiele z tych osób zamieszkuje bliskie okolice SP33.

Aktualnie dowiedzieliśmy się, iż od nowego półrocza w SP33 ma być utworzona klasa czwarta na wniosek grupy rodziców 14 uczniów z Niepublicznej Szkoły Happy Kids Osowa.


Podczas Sesji Rady Dzielnicy Osowa w dniu 12 stycznia 2018 r. pani Marzena Majerowska (Dyrektor SP33) poinformowała, iż we wrześniu otrzymała podania od rodziców dzieci uczących się w Niepublicznej Szkole Happy Kids, jednak odrzuciła je z powodu braku miejsc. Natomiast na początku roku 2018 ponownie otrzymała podania od tych samych rodziców oraz jak określiła przyszło odgórne polecenie pozytywnego ich rozpatrzenia. Skutkiem tego będzie powstanie w tej szkole 14-to osobowej klasy, podczas gdy w klasach równoległych uczy się po 28 uczniów. Rodzice tych uczniów nie wyrazili chęci przeniesienia swoich dzieci do ich szkoły rejonowej (SP81) tylko wybrali sobie placówkę. Dyrektor Majerowska oświadczyła, iż nie sprawdziła miejsca zamieszkania tych uczniów, a tym samym właściwego dla nich rejonu.


Warto również wspomnieć o sytuacji, która miała miejsce wiosną 2017 roku podczas procesu rekrutacji do nowotworzonej szkoły SP33. Grupa rodziców z prywatnej szkoły wystąpiła z zapytaniem o możliwość przyjęcia ich dzieci – otrzymali wówczas odpowiedź z WRS za pośrednictwem Radnego Miasta Gdańska Mariusza Andrzejczaka z informacją, iż mogą przenieść dzieci zgodnie z przepisami Ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe, m.in. w zakresie sposobu „wskazywania uczniom miejsca realizacji obowiązku szkolnego” tylko do Szkoły Podstawowej nr 81 (ich szkoły rejonowej) a nie do nowo powstałej placówki. Według informacji, których udzieliła Radna Miasta Gdańska Żaneta Geryk podczas Sesji Rady Dzielnicy Osowa, do Prezydenta Miasta Gdańska, pana Pawła Adamowicza, wpłynęło podanie od rodziców dzieci z Niepublicznej Szkoły Happy Kids, którzy informowali o nieprawidłowościach w realizacji procesu nauczania, na skutek czego zlecona została kontrola przez Kuratorium, ale nie ma jeszcze wyników tej kontroli.

Podczas sesji Rady Dzielnicy obecny był Dyrektor Administracyjny Niepublicznej Szkoły Happy Kids Osowa p. Butkiewicz, który zdementował informację, jakoby w szkole przeprowadzona była w tym roku szkolnym kontrola Kuratorium. Kontrola taka przeprowadzona była w roku ubiegłym i wykazała wysoki poziom kształcenia. Oświadczył również, iż w bieżącym roku szkolnym nikt z Kuratorium ani innych organów nie zwrócił się do dyrekcji tejże szkoły w celu wyjaśnienia „problemów” zgłaszanych przez rodziców a o całej sytuacji dowiedział się z pisma jakie otrzymał z SP33 w zeszłym tygodniu.


Jesteśmy jako rodzice szkół publicznych w Gdańsku Osowej zbulwersowani sytuacją, w której dzieci dzieli się na lepsze i gorsze. Dlaczego jednych obowiązuje zgodna z prawem rekrutacja ogłoszona publicznie, dająca wszystkim równe szanse, a inni przyjmowani są z pominięciem przepisów prawa? Rozumiemy, że każdy rodzic ma prawo przenieść dziecko ze szkoły prywatnej do szkoły publicznej, jednak w takiej sytuacji należy dziecko przyjąć do szkoły rejonowej, a w tej sytuacji jest to Szkoła Podstawowa nr 81. W szkole tej w klasach IV liczebność wynosi średnio 21 osób, co oznacza, iż jest miejsce na przyjęcie 14 uczniów.


Dodatkowo, przyjęcie dzieci ze szkoły prywatnej do nowoutworzonej szkoły z gimnazjum jest niezgodne z artykułem 205 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku, zgodnie z którym do szkoły powstałej z przekształcenia z gimnazjum mogą być z początkiem roku szkolnego przeniesione dzieci lub klasy ze szkoły publicznej.


Dlaczego Prezydent Miasta Gdańska pozwala na utworzenie elitarnej klasy na specjalnych warunkach w publicznej szkole?
Dlaczego od wielu lat ignoruje sygnały i prośby rodziców uczniów uczących się w publicznej szkole SP81, a reaguje z pominięciem przepisów prawa na wymyślone zarzuty wobec szkoły niepublicznej (w szkole tej są dwie klasy czwarte, w jednej rodzice i dzieci są zadowoleni, a z tej drugiej wypowiedzenia złożyło 12 osób, 4 zostają !!!). Tu znów pojawia się rozbieżność – dyrekcja SP33 mówi o 14sobowej klasie - skąd są dwa dodatkowe podania do SP33?


Prosimy o pisemne ustosunkowanie się do zawartych w piśmie pytań, a w szczególności wyjaśnienie na jakiej podstawie podjęta została decyzja o utworzeniu w połowie roku szkolnego nowego oddziału w SP33 i jakie są zasady rekrutacji do tego oddziału. Z uwagi na zbliżający się termin planowanego utworzenia nowej klasy prosimy o odpowiedź w trybie pilnym.


Przede wszystkim zwracamy się z prośbą o wstrzymanie decyzji o powołaniu nowego oddziału do czasu wyjaśnienia sprawy oraz jasnego i jawnego określenia zasad rekrutacji dającego równe szanse wszystkim dzieciom w przyjęciu do nowej klasy.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku


Przeczytajcie także:

« wróć | wersja do wydruku | odsłon: 1521