Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

XXXIV sesja Rady Dzielnicy Osowa raz jeszcze

2017-10-23

- Niestety w ostatni czwartek nie udało nam się uzbierać kworum. - informuje Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Karol Ważny. - W związku z tym ponownie zapraszam Państwa XXXIV sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 26 października 2017 r., wyjątkowo na godz. 17:30 do naszej siedziby przy ul. Balcerskiego 35. Po sesji, o godz. 18:00, odbędzie się otwarte spotkanie z projektantem terenu leśnego przy ul. Niedziałkowskiego.

W związku z wydarzeniem, które planowane jest na godz. 18:00, porządek obrad będzie krótki. Inne tematy przewidziane na poprzedni czwartek mogą poczekać do sesji XXXV, która zapewne odbędzie się w pierwszej połowie listopada.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/60/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017.
Odnośnie projektu uchwały - Zarząd proponuje odstąpienie od sfinansowania projektu zagospodarowania zieleńca przy ul. Parterowej, a jednocześnie przekazanie środków na projekty zagospodarowania terenu przy ul. Orfeusza oraz jaru przy ul. Wodnika. Niestety finanse przeznaczone przez nas w b.r nie pozwalają na skuteczne rozstrzygnięcie zamówień publicznych dot. wszystkich trzech projektów. Przy rezygnacji z finansowania ul. Parterowej jest szansa, że wystarczy środków na dwa pozostałe dwa projekty. Oczywiście projekt dot. ul. Parterowej będzie mógł zostać wówczas sfinansowany z przyszłorocznego budżetu.

Uchwała nr XXXIV/76/2017

Rady Dzielnicy Osowa

z dnia 26 października 2017 r.

 w sprawie

zmiany uchwały nr XXV/60/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność

statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 2 uchwały nr XXIX/801/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2017 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych

 Rada Dzielnicy Osowa uchwala co następuje:

 

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr XXV/60/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017 w następujący sposób:

1) w § 1 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„3 dofinansowanie inwestycji - boisko wielofunkcyjne przy ulicy Orfeusza – 17.000 zł,”,

2) w § 1 pkt 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„3 dofinansowanie inwestycji - „jar” w pasie drogowym ulicy Wodnika pomiędzy ulicami Marsa i Galaktyczną - 24.000 zł”,

3) w § 1 uchyla się pkt 10.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

W związku z niewystarczającą pulą środków na realizację projektu zagospodarowania „jaru” przy ul. Wodnika oraz boiska wielofunkcyjnego przy ul. Orfeusza, rezygnuje się w b.r. ze sfinansowania realizacji projektu terenu zielonego przy ul. Parterowej, a uzyskane w ten sposób środki przeznacza się na dofinansowanie dwóch pozostałych projektów odpowiednio w kwocie dodatkowych 5.000 zł (w sumie 17.000 zł) na boisko przy ul. Orfeusza oraz 5.000 zł (w sumie 24.000 zł) na „jar” przy ul. Wodnika.


5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
6. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
---
Drugim wydarzeniem, które zaplanowaliśmy na ten dzień, jest otwarte spotkanie z projektantem terenu leśnego przy ul. Niedziałkowskiego (od południowej strony ulicy), który został niedawno wyłoniony przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.
Konsultacje społeczne z udziałem Pana Mieczysława Tkaczyka reprezentującego firmę INDOM odbędą się w naszej siedzibie od godz. 18:00.
Uprzejmie proszę o powiadomienie o tym wydarzeniu mieszkańców.
Pozdrawiam,
Karol Ważny
Przewodniczący 
Rady Dzielnicy OsowaPolecamy

 

 

 

Wsparcie prawne portalu:


 

 

 

 

 

 

Osowianin Roku


 

 


 Plan spotkań z kulturą Pomorza

 

Jak segregować odpady?