Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Iwona Karpińska Gdańskim Społecznikiem Roku 2016

UMG, 2017-02-25

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej roku 2016, Darczyńcy Roku 2016, Gdańskiego Społecznika roku 2016 oraz Młodzieżowego Społecznika roku 2016 zostały wręczone podczas uroczystej gali w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Wśród nagrodzonych - ponownie osowianka!

Wręczana od 16 lat nagroda jest formą docenienia społecznych działań gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie.

 

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Organizacja Pozarządowa roku 2016 otrzymała Fundacja Hospicyjna im. Ks. Eugeniusza Dudkiewicza SAC, za bardzo ważną wieloaspektową działalność, dotyczącą nie tylko opieki nad chorymi terminalnie, ale wspieranie rodzin i osób najbliższych chorych, udzielane wsparcie psychologiczne, odrębne wspieranie dzieci - tracących rodziców („Słonik Tumbo pomaga”), niestandardowość działań oraz zaangażowanie pracowników i wolontariuszy organizacji.

 

W kategorii tej przyznano również dwa wyróżnienia, otrzymały je: Stowarzyszenie „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” za bardzo ciekawe działania promujące historię dzielnicy oraz Stowarzyszeniu „Nasze Siedlce” za długoletnie działanie za wieloma zrealizowanymi projektami, różnorodne dokonania na przestrzeni lat, nie tylko w ostatnim roku, działania w dzielnicy, która nie jest objęta programami rewitalizacyjnymi.

 

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Darczyńcy roku 2016 został Wojciech Majewski, który w 2015 roku przekazał niebagatelną kwotę 250 000 zł, na rzecz Fundacji Hospicyjnej, prowadzącej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

 

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Społecznika roku 2016 została Iwona Karpińska, która aktywnie działa na rzecz łączenia różnych środowisk i potencjałów w dzielnicy Osowa.

 


Iwona Karpińska – mieszkanka dzielnicy Gdańsk – Osowa z zawodu jest przewodnikiem turystycznym. Zaangażowana w życie społeczne dzielnicy jako wieloletnia Przewodnicząca Rad Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 81 oraz ZSO nr 2 w Osowie oraz przede wszystkim w działalność w Stowarzyszeniu ”INNE jest piękne”, którego jest członkiem Zarządu.

 

Jednak działalność Pani Iwony Karpińskiej wychodzi poza ramy wspomnianych organizacji, przyjmując formę ogólnodzielnicową. Jest pomysłodawcą, inicjatorką i koordynatorem lokalnej inicjatywy pod nazwą „Osowski Okrągły Stół”: https://www.facebook.com/Osowski-Okr%C4%85g%C5%82y-St%C3%B3%C5%82-393614997473795/ .

 

 

 

 

 

 

 

Jaką rolę odgrywa ta inicjatywa?

Rolą „Osowskiego Okrągłego Stołu” jest integrowanie osób, organizacji i instytucji aktywnych na terenie dzielnicy, koordynowanie działań, budowanie więzi, tworzenie porozumienia ku współdziałaniu. Iwona Karpińska pełni rolę koordynującą działania

na rzecz realizacji powyższych zamierzeń. Dzięki jej zaangażowaniu sygnatariusze „Osowskiego Okrągłego Stołu” włączają się wzajemnie w swoje działania, a także podejmują inicjatywy we wspólnym celu; np. promocji frekwencji w głosowaniu na rzecz budżetu obywatelskiego.

 

Uczestnicy spotkań tej inicjatywy mogą również liczyć na rozwój kompetencji społecznych. W minionym roku dzięki staraniom Iwony Karpińskiej, polegającym na pozyskaniu grantów miejskich oraz przygotowanie merytoryczne i organizacyjne, odbył się cykl warsztatów w ramach szkolenia umiejętności nawiązywania
i budowania współpracy członków lokalnej społeczności, rozpoznawania jej potrzeb i wspólnego planowania działań.

 

Wymiernym efektem koordynacji działań lokalnych aktywistów przez Iwonę Karpińską jest zorganizowanie po raz pierwszy w grudniu 2016 wspólnej imprezy świątecznej pod nazwą Osowska Wigilia. Udało się doprowadzić do połączenia wydarzeń, które w poprzednich latach odbywały się oddzielnie: Spotkania Opłatkowego dla Seniorów (PZ Caritas przy parafii Zbawiciela), Spotkania Opłatkowego Rady Dzielnicy Osowa oraz Festynu Świątecznego „Osowska Choinka” (Stowarzyszenie „INNE jest piękne”). To ważny krok ku integracji środowiska
i budowania lokalnej tożsamości.

 

Iwona Karpińska to osoba, które bardzo dobrze rozumie rolę rodzica – partnera szkoły. Będąc Przewodniczącą Rad Rodziców przy osowskich szkołach wspiera wszelkie działania obu placówek poprzez aktywizowanie rodziców. Jednocześnie jest rzecznikiem tychże w kwestiach funkcjonowania placówek. Wielokrotnie występowała w imieniu rodziców osowskich placówek oświatowych do władz lokalnych i samorządowych
z wnioskami, prośbami oraz apelami dotyczącymi bieżących trudności i kłopotów dotykających lokalną społeczność.

 

Włączyła Radę Rodziców przy SP 81 do działań Społecznego Komitetu na Rzecz Rewitalizacji Boiska przy szkole. Była jednym z głównych organizatorów i koordynatorów Festynu Rodzinnego, z którego dochód został przekazany na budowę boiska piłkarskiego.

 

Jest rzeczniczką i propagatorką skarbów kultury i sztuki Gdańska, projektuje i realizuje spacery, gry miejskie
i spotkania turystyczne dla  różnych grup  odbiorców  - zarówno z Polski, jak i zagranicy. Indywidualnie dopasowuje metody działań do odbiorców. Zaprojektowała cykle twórczych spotkań z kulturą i zabytkami Gdańska dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Promuje w swych działaniach miasto i jego dorobek społeczno – kulturowy.

Z zawodu także mediator - to pomaga jej lepiej budować porozumienie między ludźmi.

  

 

 

 

 

Jako członek Stowarzyszenia „INNE jest piękne” jest pomysłodawcą i realizatorem wielu działań tej organizacji zarówno na rzecz osób niepełnosprawnych, jak i lokalnej społeczności dzielnicy. Jej działania wychodzą zawsze poza ramy wywiązywania się z zobowiązań na rzecz zaangażowania i wspierania innych. Podejmuje starania
o ożywienie życia społecznego i kulturalnego dzielnicy poprzez przygotowanie projektów różnych wydarzeń; np. festynów, osowskiego balu karnawałowego oraz zajęć; np. warsztatów fotograficznych, rękodzielnictwa, spacerów i gier miejskich, dostępnych również dla niepełnosprawnych, a także pozyskiwanie środków na ich realizację z grantów miejskich, a także poprzez współpracę z miejscowymi firmami.

 

Poza działalnością w Radach Rodziców i Stowarzyszeniu Pani Iwona razem ze swoim mężem i dziećmi jest corocznie organizatorką obchodów Dni Sąsiada,  wieczorów tematycznych, ognisk, eventów dla mieszkańców ze swojej najbliższej okolicy. Dzięki takim działaniom wpływa na integrację środowiska, nawiązywanie więzi sąsiedzkich.

Warto dodać, że to już czwarta statuetka w naszej dzielnicy i jednocześnie w Stowarzyszeniu "INNE jest piękne". Rok temu organizacja ta otrzymała wyróżnienie w ramach nagrody dla Gdańskiej Organizacji Roku, a jej członkowie otrzymali: wyróżnienie Młodzieżowy Społecznik Roku - Jan Perucki oraz Gdański Społecznik Roku - Małgorzata Biernat.

 

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Młodzieżowego Społecznika roku 2016 został Filip Górski. Nagrodę otrzymał za aktywność społeczną i zaangażowana w wiele wydarzeń i przedsięwzięć, prowadzenie wielu projektów kulturalnych m.in. filmowych, wysokie zaangażowanie, oraz zarażanie innych swoją pasją.

 « wróć | wersja do wydruku | odsłon: 2042