Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Społeczne NIE dla finansowania pomników z publicznych pieniędzy

2016-03-01

Większości osowian to nic nie obchodzi, więc opiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady Dzielnicy cieszy się nikłym zainteresowaniem. I właśnie dlatego te nieliczne głosy są tak ważne, że publikujemy dwie opinie, które są nam znane.

Poproszono, więc odpowiadam

Uprzedzając ewentualne tłumaczenia – rozumiem, że Rada Dzielnicy nie ma możliwości finansowania przedsięwzięć, które realizowane są przez instytucje i organizacje nienależące do struktury organizacyjnej Miasta Gdańska oraz że znaczące potrzeby Osowej w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej w większości nie mogę zostać zaspokojone z budżetu Dzielnicy.

Tak więc po przeanalizowaniu zaproponowanego podziału naszego budżetu uważam, że byłoby ok, gdyby nie to, że z przerażeniem stwierdziłam, iż prawie połowa budżetu naszej dzielnicy (a dokładniej 43,1%) w sytuacji, gdy na każdym kroku słyszymy odpowiedź „nie ma pieniędzy”, ma zostać przeznaczona na pomniki.

Nie mam nic przeciwko temu, aby pamiętać o zasłużonych Osowianinach. Ale pamięć wcale nie musi oznaczać od razu pomnik i to najlepiej duży.

 Nie zgadzam się, aby prawie połowa budżetu dzielnicy, pieniędzy jakby nie było publicznych (38000zł) została przeznaczona na pomniki, gdy jednocześnie na inne cele zostały zaproponowane tak małe kwoty jak np. 500zł (wsparcie organizacji wojewódzkiego konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci z klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 81), 500zł (zakup sprzętu sportowego dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2) czy 1500zł (wsparcie organizacji spotkania opłatkowego dla mieszkańców w Szkole Podstawowej nr 81).

 Uważam (i myślę, że zasłużeni Osowianie zgodziliby się ze mną), że lepiej byłoby przeznaczyć tę kwotę na inne cele (na liczne potrzeby szkół, przedszkola, klubów sportowych działających na terenie naszej dzielnicy) lub podwyższyć kwoty na zaproponowane już cele. A najlepszym upamiętnieniem zasłużonych Osowian będzie np. zorganizowanie stoiska im poświęconego podczas festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 81, czy nazwanie ich imieniem jakiegoś wydarzenia kulturalno – sportowego w naszej dzielnicy. Dzięki temu więcej osób (w szczególności dzieci, młodzieży) dowie się kim oni byli.

 Pamiętając o przeszłości, żyjmy teraźniejszością, ale przede wszystkim myślmy i działajmy dla przyszłości.


Dorota Chojnacka

29.02.2016.

 

 

Opinia Zarządu Stowarzyszenia „INNE jest piękne”

w sprawie planu przeznaczenia środków budżetowych,

będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Osowa:

 

Cel

Kategoria

Kwota

Komentarz

Opinia

Infrastruktura dzielnicowa, zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Bliźniąt oraz ul. Heleny / Diany oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Orfeusza.

 

Infrastruktura

47600 zł

Cel obejmuje m.in.:

- uzupełnienie infrastruktury terenu zielonego przy ul. Bliźniąt

 

- tak;

 

- wykonanie projektu terenu zielonego przy ul. Orfeusza (za ZSO nr 2)

- tak;

 

- ustawienie kolejnych ławek oraz koszy na śmieci w różnych lokalizacjach na terenie dzielnicy

 

- tak;

- rezerwę kwoty 38.000 zł na potrzeby wykonania dwóch pomników – Jacka Kaczmarskiego oraz prof. Brunona Synaka, co umożliwi docelową realizację parku przy ul. Diany / Heleny. Rada i Zarząd Dzielnicy poszukują obecnie sponsorów dla tych pomników, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie finansowania na rzecz innych projektów infrastrukturalnych

- jesteśmy przeciwni przeznaczeniu funduszy z Rady Dzielnicy na budowę pomników, ich realizacja powinna nastąpić jedynie za środki od sponsora;

- nasz sprzeciw budzi również forma upamiętnienia tych wybitnych postaci, która:

* nie pasuje do całości parku przy Heleny, mającego charakter sportowo – rekreacyjny;

* nie współgra ze współczesnymi możliwościami, kłóci się z charakterem obu postaci;

- w naszej opinii wybór formy powinien mieć charakter szerszy: konsultacje społeczne, konkurs;

- korzystne byłoby zawiązanie komitetu w tej sprawie;

Wsparcie organizacji wojewódzkiego konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci z klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 81

Kultura

500 zł

Wydarzenie artystyczne dla dzieci z klas integracyjnych organizowane corocznie w Szkole Podstawowej nr 81

- wydarzenie to powinno mieć charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, organizatorzy powinni zadbać o informację w mediach na ten temat;

Wsparcie organizacji spotkania opłatkowego dla mieszkańców w Szkole Podstawowej nr 81

Integracja

1500 zł

Coroczne spotkanie integracyjne dla seniorów, którego formuła ma zostać w roku 2016 rozszerzona w postaci spotkania opłatkowego dla wszystkich mieszkańców dzielnicy

- jesteśmy całym sercem za zmianą formuły spotkania opłatkowego i zorganizowaniem jednego otwartego spotkania przedświątecznego dla wszystkich osowian; wymaga to wypracowania formy i integracji instytucji, organizacji;

Zakup strojów dla szkolnego Zespołu Taneczno-Wokalnego ze Szkoły Podstawowej nr 81

Kultura

2000 zł

Ludowy zespół taneczno-wokalny, w którym występują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 81. Stroje potrzebne w kontekście występów dla mieszkańców dzielnicy

- uzasadniony wydatek pod warunkiem, że zespół przygotuje występy dla wszystkich mieszkańców, mogą się odbyć w ramach imprez masowych, koniecznie muszą być ogłoszone w mediach wcześniej;

- istnienie zespołu, który wykonuje także repertuar kaszubski nawiązuje do historii terenu, stanowiącego obecną dzielnicę;

Wsparcie organizacji Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 81 – występ orkiestry

Integracja

1000 zł

Coroczny festyn rodzinny organizowany przez Szkołę Podstawową nr 81

- jesteśmy przeciwni temu wydatkowi, festyn oprócz celu integracyjnego jest nakierowany na wypracowanie dochodu, z którego środki przeznaczone są na potrzeby szkolne;

Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

Sport

500 zł

Uzupełnienie wyposażenia sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

- brak konkretów: o jaki sprzęt chodzi i komu będzie służył?

Wsparcie sekcji unihokeja w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

Sport

6016 zł

Sekcja unihokeja współpracująca z Klubem Sportowym Olimpia Osowa odnosi co roku znaczące sukcesy na arenie ogólnopolskiej, ponosząc przy tym istotne koszty organizacyjne. W związku z tym Rada Dzielnicy Osowa systematycznie wspiera działalność tej sekcji sportowej.

- pozytywna opinia; sekcja unihokeja bardzo aktywnie stara się pozyskać fundusze również z innych źródeł; koszty prowadzenia tylu drużyn i udziału w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych są olbrzymie; to niewątpliwa promocja dzielnicy;

Koncerty muzyczne dla mieszkańców dzielnicy organizowane we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2

Kultura

4000 zł

Rada Dzielnicy Osowa od wielu lat wspiera działalność artystyczną osowskich zespołów muzycznych poprzez finansowanie koncertów dla mieszkańców organizowanych we współpracy z ZSO nr 2

- nieprecyzyjny cel; potrzebne konkrety: jakie koncerty? Które zespoły? Na co konkretnie potrzebne są fundusze przy organizacji tych koncertów? Czy podjęto próby pozyskania grantów przez organizacje pozarządowe?

Wsparcie organizacji teatru międzypokoleniowego działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

Kultura

4000 zł

Od kilku lat Rada Dzielnicy współfinansuje działalność artystyczną teatru międzypokoleniowego działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, który wystawia swoje sztuki dla mieszkańców dzielnicy

- nic nam nie wiadomo, aby taki teatr w ogóle istniał i aby potencjalnie mógł zaistnieć;

- to zadanie powinno być realizowane z grantów, pozyskanych przez organizacje pozarządowe;

- Pani Maria Bank deklarowała, że m.in. w tym celu zawiązane zostało Stowarzyszenie Nasza Osowa, którego członkami zostali również nauczyciele ZSO nr 2;

Wsparcie kursu samoobrony dla mieszkanek dzielnicy organizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących

nr 2

Sport, Bezpieczeństwo

1000 zł

Kurs samoobrony, które adresatem są uczennice ZSO nr 2 oraz inne zainteresowane mieszkanki dzielnicy

- adresatami kursu powinny być wszystkie mieszkanki dzielnicy;

Dofinansowanie organizacji Przedstawienia Teatru Miniatura dla wychowanków Przedszkola nr 87

Kultura

2000 zł

Zajęcia artystyczne dla dzieci uczęszczających do publicznego Przedszkola nr 87

 

Zakup wyposażenia zabawowego dla dzieci w Przedszkolu nr 87

Sport (Rekreacja)

3000 zł

W związku z rozbudową Przedszkola nr 87 konieczny jest zakup dodatkowych urządzeń zabawowych montowanych w ogródku przedszkola

- tak;

Wsparcie innych imprez artystycznych, integracyjnych i sportowych dla mieszkańców dzielnicy organizowanych we współpracy z Zespołem Ogólnokształcącym nr 2 oraz Szkołą Podstawową nr 81

Kultura, Sport, Integracja

15000 zł

Na terenie Osowej organizowanych jest wiele innych imprez o charakterze artystycznym, integracyjnym i sportowym, których adresatami są mieszkańcy dzielnicy.

Z uwagi na ograniczenia formalne Rada Dzielnicy wspiera te inicjatywy, które realizowane są we współpracy organizacyjnej z ZSO nr 2 i Szkołą Podstawową nr 81.

- brak konkretów: jakich imprez?

 

Zarząd Stowarzyszenia „INNE jest piękne” uważa, że Rada Dzielnicy Osowa powinna wprowadzić jako zasadę, że podmioty obdarowane środkami z jej budżetu powinny dokonać ich rozliczenia, wskazując, na co zostały przeznaczone.

 

Uważamy również, że dla dobrej organizacji życia społecznego w dzielnicy niezbędny jest dobry dostęp do informacji. Z wieloletnich doświadczeń wynika, że internet i gazetka nie wystarczą, stąd pomysł postawienia w Osowie słupów/tablic ogłoszeniowych. Wiemy, że problemem jest fakt, że wymagają one stałego utrzymania, co generuje koszty. Proponujemy rozważenie rozwiązania, w którym firma za umieszczenie reklamy zobowiązana by była do utrzymania słupa. Na tych nośnikach dozwolone byłyby ogłoszenia dzielnicowe i plakaty o wydarzeniach lokalnych i miejskich – niekomercyjnych. Oczywiście umieszczenie anonsów byłoby darmowe.

 

Zwracamy się także o dofinansowanie wydarzenia, w którym biorą udział dzieci przedszkolne ze wszystkich placówek (publicznych i niepublicznych) w Osowie oraz uczniowie klas I – III. Jest to coroczny EKO FESTYN, który planujemy na 22.04.2016. na ternie parku przy ul. Heleny/Diany. Zwracamy się o dofinansowanie w wysokości 3000,- zł. Środki mogłyby zostać rozliczone za pośrednictwem Przedszkola nr 87.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gdańsk – Osowa; 22.02.2016.

Zarząd Stowarzyszenia „INNE jest piękne” w składzie:

Prezes

Aneta Baczyńska – Rostkowska

Wiceprezes

Grzegorz Ochotny

Sekretarz

Małgorzata Biernat

Skarbnik

Iwona Karpińska

 

Jest jeszcze czas...

Wystarczy przecztać Wypowiedz się, na co wydać 88 116 zł i wysłać do jutra, 2.03.16., maila ze swoją opinią na adres: rada.osowa@gmail.com W najbliższy czwartek Rada Dzielnicy Osowa zamierza przyjąć uchwałę budżetową.

To nieprawda, że nie ma sensu. Każdy głos jest ważny!

 

Jeżeli ktoś z Państwa również przygotował swoją opinię w sprawie budżetu dzielnicy i pragnie się nią podzielić, prosimy o przesłanie jej na adres redakcyjny: team@osowa.com

 

« wróć | wersja do wydruku | odsłon: 1422